Nederlandse zorgbestuurders zien de AVG met vertrouwen tegemoet

Ongeveer driekwart van de ondervraagde zorgbestuurders heeft aangegeven een adequaat plan te hebben voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit meldt EY vanuit onderzoek en een ronde tafel bijeenkomst over AVG in de zorg. Dit betekent ook dat een kwart van de ondervraagden nog niet beschikt over een plan, waarmee aan de […]

Het verwerkingsregister onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht zorgorganisaties om een verwerkingsregister op te zetten. Dit is een interne administratie van alle verwerkingen van persoonsgegevens die je als organisatie uitvoert. Deze registerplicht is eigenlijk de opvolger van de huidige meldplicht onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Belangrijke vraag is natuurlijk wat de verschillen zijn en hoe je een goed […]

Nederlanders gaan massaal gebruikmaken van rechten nieuwe privacywet

Verwijderen

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft burgers onder meer uitgebreider recht om al hun persoonlijke gegevens in te zien, te verwijderen en om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren. Uit het onderzoek van accountantskantoor KPMG ‘Op weg naar 25 mei 2018’ blijkt dat minder dan 20% van de Nederlanders bekend is met de […]

Meldplicht datalekken onder de AVG is iets complexer

Meldplicht datalekken

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook een meldplicht datalekken opgenomen. Er zijn veel gelijkenissen met de meldplicht onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar er zijn ook belangrijke verschillen. Op dit moment is het voor organisaties lastig om te bepalen of sprake is van een datalek. Als het antwoord ‘ja’ is, is de […]

Privacy gaat iedereen wat aan

Privacy gaat iedereen wat aan

Consumenten zijn zich nog te weinig bewust van hun privacy rechten, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Terwijl er op dit gebied veel verandert. Over een paar maanden geldt een nieuwe Europese privacywet. Daarom is de AP vandaag gestart met de voorlichtingscampagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’. Bedrijven en overheden moeten straks meer duidelijkheid geven over […]

Hoe staat het met de gegevensbescherming in jouw organisatie?

Gegevensbescherming

Zondag 28 januari was het de Dag van de Privacy. Een goed moment voor zorginstellingen om te kijken hoe het staat met de gegevensbescherming van cliënten en medewerkers. Over slechts enkele maanden is het al zover, dan treedt de nieuwe privacywet in werking. Organisaties, dus ook zorginstellingen moeten dan aan nieuwe regels voldoen, op straffe […]

Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de belangrijkste bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in een handleiding toegelicht. Op 25 mei 2018 is deze AVG van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt. In het bijzonder voor hen die hun organisatie willen voorbereiden […]

Autoriteit Persoonsgegevens breidt directie uit voor AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vier nieuwe directeuren aangesteld om zich voor te bereiden op de nieuwe Europese privacywetgeving. De AP voert aan dat de invoering van deze Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) vanaf 25 mei 2018 tot ingrijpende veranderingen leidt voor de bescherming van persoonsgegevens. Dus ook voor het toezicht en de toezichthouder. Tot nu […]

Zet tijdig verwerkingsregister op!

De meeste Europese consumenten willen graag gebruikmaken van de mogelijkheden die de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt. Zij zeggen dat zij hun persoonlijke data bij organisaties willen inzien, corrigeren of verwijderen. Dit blijkt uit onderzoek van softwareleverancier Pegasystems Inc. Organisaties moeten aan dit soort verzoeken kunnen voldoen. Een verwerkingsregister helpt je hierbij adequaat. De […]

Verdubbeling aantal meldingen datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt een stijgend aantal meldingen van datalekken. In de eerste negen maanden van 2017 kreeg AP 7.436 meldingen dat persoonlijke informatie in verkeerde handen was gekomen. Dit komt neer op zo’n dertig meldingen per dag, ongeveer twee keer zo veel als in dezelfde maanden in 2016. De AP weet niet of de stijging […]