Onze Diensten

Wij hebben uitgebreide kennis van en ervaring met privacy- en gezondheidswetgeving.
Dit passen wij toe bij organisaties in de gehandicaptenzorg, welzijnszorg, ouderenzorg en GGZ.

Juridisch advies

Privacy is véél meer dan de AVG!

Power of 4 heeft zich gespecialiseerd in privacy in relatie tot gezondheidsrecht en onderwijsrecht. Deze wetgeving regelt onder meer de bescherming van persoonsgegevens van cliënten en leerlingen en wat de privacyrechten van cliënten zijn. Ook schrijven deze wetten voor of en welke gegevens met bepaalde instanties, zoals gemeenten, moeten worden uitgewisseld.

Ook de bescherming van de persoonsgegevens van medewerkers verdienen aandacht. Power of 4 is goed op de hoogte van de specifieke wetgeving die hierbij komt kijken.

Wij helpen u ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan relevante privacy- en zorgwetgeving. Ook adviseren wij over privacybeleid en helpen wij bij de implementatie hiervan.

Privacy

Wij hebben uitgebreide kennis van en ervaring met privacy- en gezondheidswetgeving.
Dit passen wij toe bij organisaties in de gehandicaptenzorg, welzijnszorg, ouderenzorg en GGZ.

Oplossingen voor uw privacyvraagstukken

Onze juristen zoeken oplossingen voor uw privacyvraagstukken.
Wij helpen u ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan relevante privacy- en zorgwetgeving.
Ook adviseren wij over privacybeleid en helpen bij de implementatie.

Vakkundig en op maat

Wij beoordelen uw verwerkersovereenkomsten en ondersteunen bij onderhandelingen met leveranciers.
Ook adviseren wij bij samenwerkingsverbanden met andere organisaties, gemeenten of onderzoekspartijen en stellen passende overeenkomsten op.

Snel inzicht

Power of 4 heeft een register van verwerkingsactiviteiten ontwikkeld die voldoet aan alle wettelijke eisen.
Dit register biedt ook additionele functionaliteit en is een goed hulpmiddel bij de uitvoering van DPIA’s en de opvolging daarvan.

Specialistisch en vakkundig

Onze gecertificeerde privacy specialisten geven invulling aan de functie Functionaris Gegevensbescherming. Wij vervullen deze functie veelal op interim of deeltijdbasis.

Doortastend

Wij voeren de vaak wettelijk verplichte DPIA’s voor u uit. Wij geven inzicht in de privacyrisico’s die u loopt en adviseren over de maatregelen die u moet treffen om deze risico’s op te lossen of te beperken.

Bij het uitvoeren van de DPIA’s houden wij naast de AVG ook rekening met andere relevante wetgeving, zoals zorg- en onderwijswetgeving. 

Aandacht voor privacy

Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers weten wat er van hun verwacht wordt op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Power of 4 biedt middelen en ondersteuning om ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is van het onderwerp en problemen op de juiste manier worden afgehandeld.

24/7 bereikbaar

Wij richten voor u het meldpunt datalekken in. Hiermee zorgen wij ervoor dat datalekken herkend worden en op de juiste manier worden opgevolgd. Wij zorgen ervoor dat datalekken tijdig gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien gewenst nemen wij het gehele meldings- en afhandelingsproces voor datalekken van u over.

Voldoen aan wettelijke- en kwaliteitsnormen

Op basis van de AVG, UAVG en zorgspecifieke wetgeving, zoals de wet aanvullende bepalingen, dient u uw informatieveiligheid op orde te zijn. Wij beoordelen de status van uw informatieveiligheid volgens de NEN7510 norm. Hierbij geven wij advies over de organisatorische inrichting en invulling van de beveiligingsfunctie. Daarnaast houden wij ook rekening met andere normen, zoals de NEN7512 en NEN7513. 

Compliancy

Voldoen aan ISO- en NEN normen

Wij beoordelen de status van uw informatieveiligheid volgens de NEN7510/ ISO 27001 norm. Hierbij geven wij advies over de organisatorische inrichting.

Ook ondersteunen wij bij de inrichting van uw kwaliteitssysteem volgens het ISO 9001 of het inrichten van uw milieumanagementsysteem volgens ISO 14001.

Indien gewenst zorgen wij ervoor dat u gecertificeerd wordt voor deze normen.

Power of 4

Wij helpen zorgorganisaties met hun privacy-, informatieveiligheids- en compliancyvraagstukken.