Onze Expertise

Power of 4 is juridisch specialist voor zorg- en welzijnsorganisaties.  Door onze juridische achtergrond, specialistische kennis en ruime ervaring bij zorg- en welzijnsorganisaties kennen wij het vak, de uitdagingen en risico’s als geen ander. 

Expertise

Binnen de zorg en het sociaal domein krijgt u dagelijks te maken met een breed scala aan vragen. Denk hierbij aan complexe inzageverzoeken, het delen van gegevens tussen samenwerkingspartners , de inzet van zorgrobots voor ouderen, de afhandeling van klachten van cliënten, de omgang met gezondheidsgegevens van leerlingen in het speciaal onderwijs en het beoordelen van Service Level Agreements (SLA’s) bij de overgang naar een nieuw Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Met onze uitgebreide ervaring in deze sector en diepgaande juridische kennis kunnen wij u effectief adviseren en ondersteunen bij uw vraagstukken. Wij denken altijd mee en bieden oplossingen die aansluiten bij uw specifieke behoeften. 

Privacyrecht

Cliënten, medewerkers en andere betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat veilig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er specifieke wetten en regels die zorgaanbieders en welzijnsorganisaties in acht moeten nemen. Wij adviseren u hierover.

Sociaal domein

In het sociaal domein spelen tal van juridische vraagstukken. Hulpverleners hebben te maken met een complex stelsel van wet- en regelgeving die van invloed is op hun werk. Deze wetten zijn specifiek gericht op zorg, participatie, zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Er spelen hierbij tal van juridische vraagstukken. Wij staan klaar om u hierbij te adviseren.

Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht raakt aan het dagelijks werk van zorgverleners, beleidsmakers en cliënten. Het waarborgt niet alleen juridische bescherming, maar ook ethische normen in de zorgpraktijk. Gezondheidsrecht gaat bijvoorbeeld over rechten van cliënten, rechten en plichten van hulpverleners, kwaliteit van zorg en financiering van de gezondheidszorg. Wij helpen u graag verder.

Artificial Intelligence

Kunstmatige intelligentie (A.I) wordt steeds meer toegepast bij zorg- en welzijnsorganisaties. Te denken valt aan de inzet van zorgrobots, domotica en spraakgestuurd rapporteren. Zorgaanbieders moeten kunnen verantwoorden dat deze toepassingen veilig worden gebruikt in lijn met de geldende wet- en regelgeving. De AI act markeert een belangrijke mijlpaal in de regulering van kunstmatige intelligentie. De AI act streeft ernaar om fundamentele rechten te beschermen, zoals privacy, non-discriminatie en vrijheid van meningsuiting. De wet verbiedt specifieke AI-toepassingen die een bedreiging vormen voor de rechten van burgers. AI-systemen met een hoog risico moeten aan strenge verplichtingen voldoen. Dit omvat systemen die worden gebruikt in de gezondheidszorg. 

Grondrechten

De AI act verbiedt specifieke AI-toepassingen die een bedreiging vormen voor de rechten van burgers. AI-systemen met een hoog risico moeten aan strenge verplichtingen voldoen. Dit omvat systemen die worden gebruikt in de gezondheidszorg. Voor een aantal van deze hoog-risico systemen is het verplicht om een Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA) uit te voeren. De plicht tot het uitvoeren van een FRIA ligt specifiek bij de deployers, oftewel de organisaties die het systeem inzetten en dus weten hoe het systeem gebruikt gaat worden. Een FRIA moet onder meer bestaan uit een procesbeschrijving, de categorieën betrokkenen, specifieke risico’s op schade en de de treffen maatregelen. 

Informatieveiligheid

Op basis van de AVG, UAVG en zorgspecifieke wetgeving dient u uw informatieveiligheid op orde te hebben. Wij beoordelen de status van informatieveiligheid volgens de NEN7510 norm. Hierbij geven wij advies over de organisatorische inrichting en invulling van de beveiligingsfunctie. Wij houden ook rekening met andere normen zoals de NEN7512 en NEN7513. 

IT recht

 

Wij helpen u met uw IT vraagstukken. Bijvoorbeeld met het beoordelen of opstellen van SLA’s, onderhandelingen met leveranciers, cybersecurity, datalekken en het proces van de overgang naar een nieuw informaties

Medezeggenschap in de zorg

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Deze wet waarborgt de inspraak en betrokkenheid van cliënten bij besluiten die hen aangaan.  

Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht bestaat uit een groot stelsel van verschillende wet- en regelgeving. Onze specialisatie ligt op het gebied van privacy en onderwijs en de wet- en regelgeving met betrekking tot speciaal onderwijs. Wij staan klaar om u hiermee verder te helpen.

Overeenkomsten

Wij beoordelen overeenkomsten en ondersteunen bij onderhandelingen met leveranciers.  Ook adviseren wij bij samenwerkingsverbanden met andere organisaties, gemeenten of onderzoekspartijen en stellen passende overeenkomsten op.

Power of 4 - uw juridisch specialist voor zorg- en welzijnsorganisaties.