Aandacht voor privacy

Power of 4 is expert op het gebied van privacy en informatieveiligheid in de gezondheidszorg. Door onze juridische achtergrond, kennis van privacy- en zorgwetgeving én ook ruime ervaring bij zorgorganisaties kennen wij het vak, de uitdagingen en risico’s als geen ander. Wij helpen zorgorganisaties met hun privacy-, informatieveiligheids- en compliancyvraagstukken. Bij ons staat een duidelijke, gestructureerde aanpak centraal.

De kracht van Power of 4
VAKMANSCHAP | PRAGMATISME | CREATIVITEIT | AMBITIE
Nieuws
Steekproefsgewijs controles uitvoeren

Autoriteit Persoonsgegevens voert steekproefsgewijs controles uit

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) steekproefsgewijs controles uit. Zij kijkt dan of vereisten uit de privacywetgeving door organisaties worden nageleefd. De meest recente controle vond plaats bij 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars en richtte zich op de aanwezigheid van een functionaris voor gegevensbescherming (FG) en de bereikbaarheid van de FG. Eerste bevindingen onder de maat Uit de eerste controle bleek dat twee ziekenhuizen nog geen FG hadden aangemeld bij de AP.…

Read More
Wijzigingen WGBO

Voorgenomen wijzigingen WGBO hebben invloed op privacy

In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel gedaan tot wijziging van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit wetsvoorstel is nog niet aangenomen, maar kan voor belangrijke wijzigingen zorgen in de dagelijkse praktijk van bijna alle zorgaanbieders. Doel van het wetsvoorstel is de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken. Daarnaast wordt duidelijker geregeld wie inzage hebben in het cliëntendossier, met name na het overlijden van de cliënt. Belangrijkste wijzigingen WGBO De belangrijkste voorgestelde wijzigingen gaan over:…

Read More

Veel consumenten hebben geen idee welk bedrijf beschikt over hun persoonlijke data

Bijna 90 procent van de consumenten heeft geen idee wie of welke bedrijven over hun persoonlijke data beschikken. Bijna twee derde van de Nederlanders vertrouwt erop dat hun data veilig staat opgeslagen bij bedrijven, zonder er zelf moeite voor te doen. Dit blijkt uit een onderzoek van Gemalto onder 1.000 Nederlanders. Ook blijkt dat 40% van de ondervraagde consumenten zich veiliger voelt door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Recht op inzage Consumenten verwachten dat de overheid en…

Read More
AP is sterke toezichthouder

Autoriteit Persoonsgegevens presenteert Jaarverslag 2017: Meer aandacht voor privacy

Het jaar 2017 stond voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het teken van de aankomende nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AP investeerde in voorlichting aan organisaties en nadere Europese uitleg van de nieuwe regels. Daarnaast hield de AP toezicht op de naleving van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en rondde 200 onderzoeken af. Bescherming van persoonsgegevens is noodzaak Aleid Wolfsen, voorzitter AP: “Er is nu veel meer aandacht in de samenleving voor het onderwerp privacy. Aandacht…

Read More
Privacy by design

Wat houdt privacy by design in onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Nieuw in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is privacy by design. Dit houdt in dat organisaties al tijdens het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en systemen aandacht besteden aan maatregelen die de privacy verhogen. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met dataminimalisatie, wat inhoudt dat je zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt. Dus dat je alleen gegevens verwerkt, die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Het in een vroeg stadium onderkennen van de privacy risico’s van een product of…

Read More
Online aanmelden

Organisaties moeten functionaris voor gegevensbescherming online aanmelden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt op haar website dat organisaties hun functionaris voor de gegevensbescherming (FG) met een nieuw webformulier moeten aanmelden. Organisaties die hun FG al eerder hebben aangemeld bij AP moeten dat opnieuw doen. Als Power of 4 de functie van FG voor jouw zorgorganisatie (tijdelijk) vervult, dan doen wij dit voor je en hoef jij niets te doen. Heb je zelf een FG in dienst? Dan meld je zelf (opnieuw) de FG aan. Een FG is iemand…

Read More
Datalekken

In 2017 zijn 10.000 datalekken gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat het aantal datalekken in 2017 met ruim 70% is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2016 waren er totaal 5.849 meldingen van datalekken. In 2017 precies 10.009. De meeste datalekken zijn gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. De specialisten van Power of 4 kunnen zorgorganisaties adviseren over informatieveiligheid en privacy bewustzijn om het aantal datalekken in de toekomst te beperken. Bekendheid neemt toe Voorzitter…

Read More
Persoonlijke gegevens op internet

Veel Nederlanders maken zich zorgen over hun persoonlijke gegevens op internet

Maar liefst 57% zegt bang te zijn dat persoonlijke gegevens op internet in verkeerde handen vallen. Privacy opgeven in ruil voor geld zien we duidelijk niet zitten. Dat blijkt uit onderzoek van The Choice Marketing Research in opdracht van Brainnet. Jonge Nederlanders hebben meer zorgen over hun online privacy dan 55-plussers. Bijna twee derde van de mensen tot 45 jaar voelde zich het afgelopen jaar wel eens onveilig op internet, tegenover de helft van de senioren. Bijna één op de…

Read More
Uitvoeringswet aangenomen

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen in Tweede Kamer

Op 13 maart is de uitvoeringswet AVG aangenomen in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.  Met deze uitvoeringswet vult Nederland de ruimte in die de AVG biedt om voor bepaalde regels en onderwerpen nationale keuzes te maken. De regering heeft voor een beleidsneutrale uitvoering gekozen. Dat wil zeggen dat als de verordening ruimte laat voor nationale keuzes de bestaande regels (Wbp) zoveel mogelijk ongewijzigd worden overgenomen.…

Read More
Focus

Nederlandse zorgbestuurders zien de AVG met vertrouwen tegemoet

Ongeveer driekwart van de ondervraagde zorgbestuurders heeft aangegeven een adequaat plan te hebben voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit meldt EY vanuit onderzoek en een ronde tafel bijeenkomst over AVG in de zorg. Dit betekent ook dat een kwart van de ondervraagden nog niet beschikt over een plan, waarmee aan de AVG wetgeving wordt voldaan. Deze laatste groep kan altijd terecht bij de specialisten van Power of 4 voor ondersteuning bij het privacy- en toekomstbestendig maken…

Read More