Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de belangrijkste bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in een handleiding toegelicht. Op 25 mei 2018 is deze AVG van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt. In het bijzonder voor hen die hun organisatie willen voorbereiden op de eisen van de nieuwe verordening. Omdat de Verordening een Europese wet is die door de Europese toezichthouder(s) en de Europese rechter nader wordt ingevuld, wordt deze elektronische versie periodiek aangevuld en herzien. De Verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verschil AVG en Wbp

De beginselen en uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens zijn onder de AVG grotendeels hetzelfde gebleven. De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij degene die de persoonsgegevens verwerkt, de verwerkingsverantwoordelijke. Die moet vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen dat zijn gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen van de AVG. Ook moet het niveau van informatiebeveiliging in de organisatie afgestemd zijn op de mogelijke risico’s van de gegevensverwerkingen voor de betrokkenen. Dat vereist onder meer inzicht in de gegevensverwerking en een privacybeleid. Daarnaast zijn de rechten van betrokkenen in de AVG aangescherpt en uitgebreid, zoals het recht van inzage, rectificatie en vergetelheid. De specialisten van Power of 4 hebben een gedegen juridische achtergrond, uitgebreide kennis van privacy- en zorgwetgeving én ruime ervaring in de zorg. Met hun gestructureerde aanpak ondersteunen zij zorgorganisaties bij het inrichten van een toekomst- en privacybestendige organisatie. Zij kennen het vak, de uitdagingen en risico’s als geen ander. Neem contact op met Power of 4 of lees de handleiding.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid