Nederlanders gaan massaal gebruikmaken van rechten nieuwe privacywet

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft burgers onder meer uitgebreider recht om al hun persoonlijke gegevens in te zien, te verwijderen en om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren. Uit het onderzoek van accountantskantoor KPMG ‘Op weg naar 25 mei 2018’ blijkt dat minder dan 20% van de Nederlanders bekend is met de nieuwe privacywetgeving en de rechten die daaruit voortkomen. Eenmaal op deze rechten gewezen, geeft maar liefst 80% van de Nederlanders aan in actie te willen komen. Dat betekent dat organisaties hun borst kunnen natmaken”, aldus Koos Wolters, privacy-expert bij accountants- en adviesorganisatie KPMG.

Organisaties moeten alle zeilen bijzetten

Als straks het besef doorklinkt bij burgers welke uitgebreidere rechten zij krijgen, moeten organisaties alle zeilen bij zetten om aan alle eisen te voldoen”, aldus Wolters. Organisaties die hun privacy en bijbehorende maatregelen op orde hebben, genieten meer vertrouwen bij hun cliënten. Hierdoor zullen zij sneller toegang krijgen tot persoonsgegevens. De specialisten van Power of 4 ondersteunen zorgorganisaties bij het privacy- en toekomstbestendig maken van de organisatie. Zij doen dit met een heldere, gestructureerde aanpak. Nederlanders willen vooral weten wie wat verzamelt. Meer dan 80 procent vindt dat organisaties die beschikken over bijzondere persoonsgegevens dit duidelijk moeten vermelden en moeten garanderen dat dit volledig privacy proof gebeurt. Een belangrijk aandachtspunt voor zorgorganisaties dus.

Zorgen om medische gegevens

Uit het onderzoek blijkt ook, dat Nederlanders zich met name zorgen maken om de wijze waarop wordt omgegaan met hun medische gegevens. 70 procent heeft twijfels over het gebruik van dit soort persoonlijke informatie, vooral in het elektronisch cliëntdossier (ECD). 90 procent heeft nog nooit het eigen ECD ingezien. Veel mensen zetten bovendien vraagtekens bij de veiligheid van hun gegevens bij de huisarts. Minder dan de helft van de Nederlanders denkt dat medische gegevens die worden bewaard door de huisarts of dokter goed beschermd zijn.

Veiligheid belangrijker dan privacy

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat Nederlanders hun veiligheid belangrijker vinden dan hun privacy. Bijna de helft (46%) van de Nederlanders is van mening dat de overheid meer bevoegdheden moet krijgen om de criminaliteit terug te dringen, ook als dit ten koste gaat van de privacy. Andersom is slechts 25 procent bereid om veiligheid in te leveren voor privacy.

Bron: KPMG-onderzoek ‘Op weg naar 25 mei 2018’