Zorg voor een veilig wachtwoord

Een goed en veilig wachtwoord voor al je accounts verzinnen, is lastig, maar wel belangrijk voor je eigen privacy. Veel mensen nemen uit gemakzucht een simpele sleutelcode die erg gemakkelijk te kraken is. Internetbeveiliger SplashData maakt elk jaar een internationaal overzicht met de allerslechtste en veelgebruikte wachtwoorden. De winnaar in 2017 is dezelfde als voorgaande […]

Nieuw besluit met impact voor zorgaanbieders

In de Staatscourant van 28 november heeft de minister van Justitie, F.B.J. Grapperhaus, een nieuw besluit gepubliceerd. Dit besluit gaat over functionele, technische en organisatorische maatregelen bij elektronische gegevensverwerking door en tussen zorgaanbieders. Allereerst zijn zorgaanbieders met een elektronisch uitwisselingssysteem verplicht om per 1 januari 2018 een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Ten tweede is […]

Uitvoeringswet gegevensbescherming naar Kamer

Op woensdag 13 december is de wet van minister Dekker (Rechtsbescherming) bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet geeft uitvoering aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Doel van deze Europese verordening is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens. Ook bevordert het vrij verkeer van gegevens binnen de Europese Unie. De verordening […]

Nog 8 maanden om voor te bereiden op de AVG

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Vanaf dat moment verandert er veel op het gebied van privacywetgeving. De Wet Bescherming Persoonsgegevens, de belangrijkste privacywet van Nederland, wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet legt zwaardere verplichtingen op aan organisaties voor het verwerken van persoonsgegevens. Met name voor […]

Autoriteit Persoonsgegevens vraagt om aandacht voor omgang beeldmateriaal leerlingen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft scholen opgeroepen zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal van leerlingen. In een brief gericht aan de onderwijskoepels benadrukt de Autoriteit Persoonsgegevens  dat toestemming van leerlingen noodzakelijk is voordat beeldmateriaal van leerlingen mag worden gepubliceerd. Ook dienen scholen passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om het beeldmateriaal te beschermen, om verlies […]

Wet cliëntenrechten elektronische verwerking van gegevens deels in werking getreden

De wet cliëntenrechten elektronische verwerking van gegevens regelt de elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. Op grond van deze wet moeten cliënten toestemming geven voordat gegevensuitwisseling plaatsvindt. Deze toestemming is gespecificeerd per (categorie) zorgverlener en categorie gegevens. Ook moeten cliënten op voorhand door zorgaanbieders worden geïnformeerd over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling. De wet […]