Zet tijdig verwerkingsregister op!

De meeste Europese consumenten willen graag gebruikmaken van de mogelijkheden die de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt. Zij zeggen dat zij hun persoonlijke data bij organisaties willen inzien, corrigeren of verwijderen. Dit blijkt uit onderzoek van softwareleverancier Pegasystems Inc. Organisaties moeten aan dit soort verzoeken kunnen voldoen. Een verwerkingsregister helpt je hierbij adequaat. De specialisten van Power of 4 bieden met hun verwerkingsregister een handig hulpmiddel, waarmee je eenvoudig alle wettelijke verplichte informatie vastlegt. Zo  kun je aantonen dat je organisatie aan de privacywetgeving voldoet. Ons verwerkingsregister is zo ontwikkeld, dat het ook geschikt is voor andere privacy compliance activiteiten. Begin dus snel met het opzetten van zo’n register. Dan kun je hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens voorkomen, omdat je eenvoudig aan de inzageverzoeken van cliënten kunt voldoen.

Ultieme  macht

Volgens het onderzoek van Pegasystems zal 82 procent van de Europese consumenten zich beroepen op het nieuw verworven recht om informatie die bedrijven over hen hebben verzameld te verwijderen. De AVG gaat in mei 2018 van kracht. Deze belangrijke Europese wetgeving geeft Europese consumenten de ultieme macht over alle data die bedrijven over hen opslaan en verwerken. Van naam, adres en telefoonnummer tot medische gegevens.

Inzien, corrigeren en verwijderen

Consumenten hebben het recht om desgewenst alle verzamelde informatie permanent door een (zorg)organisatie te laten verwijderen. Van de circa 7.000 consumenten in zeven EU-landen (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden en Italië) geeft 82% aan zich op deze wet te beroepen. Een groot deel van de ondervraagde consumenten (90%) wil directe controle over het datagebruik van organisaties. Daarnaast wil een groot aantal respondenten (89%) de gegevens inzien die bedrijven over hen opslaan. Dit terwijl een veel kleiner deel (21%) weet wat AVG inhoudt of wat je als consument aan de wet hebt.

Bron: Pegasystems Inc.