Autoriteit Persoonsgegevens breidt directie uit voor AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vier nieuwe directeuren aangesteld om zich voor te bereiden op de nieuwe Europese privacywetgeving. De AP voert aan dat de invoering van deze Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) vanaf 25 mei 2018 tot ingrijpende veranderingen leidt voor de bescherming van persoonsgegevens. Dus ook voor het toezicht en de toezichthouder. Tot nu toe vormden Aleid Wolfsen (voorzitter) en Wilbert Tomesen het college van de AP. Bas den Hollander was al eerder aangesteld als algemeen directeur (a.i).De 4 nieuwe directeuren zijn:

  • Gerard Bukkums: directeur Klantcontact en Controlerend Onderzoek. Hij is afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs.
  • Thijs Drouen is directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering. Hij was hoofd Juridische Zaken bij de AP.
  • Marianne Niessink is directeur Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie. Hiervoor werkte zij bij het ministerie van Justitie & Veiligheid.
  • Cecile Schut is directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie. Voorheen werkte zij bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

‘Drie keer zo veel personeel nodig’

De AP kan nieuwe medewerkers goed gebruiken. Medio vorig jaar liet Wolfsen al weten dat de waakhond zeker drie keer zo veel personeel nodig zou hebben als gevolg van de invoering van de AVG. Uit een rapport van adviesbureau Andersson Elffers Felix bleek dat de 72 fte’s op zijn minst uitgebreid moesten worden tot 222 maar liever nog tot 270 fte’s.

Door de nieuwe regelgeving moet de AP klachten anders behandelen. Ook moet er veel meer samengewerkt worden met andere Europese toezichthouders en moet de organisatie systeemtoezicht gaan uitvoeren.