Autoriteit Persoonsgegevens voert steekproefsgewijs controles uit

Steekproefsgewijs controles uitvoeren

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) steekproefsgewijs controles uit. Zij kijkt dan of vereisten uit de privacywetgeving door organisaties worden nageleefd. De meest recente controle vond plaats bij 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars en richtte zich op de aanwezigheid van een functionaris voor gegevensbescherming (FG) en de […]

Voorgenomen wijzigingen WGBO hebben invloed op privacy

Wijzigingen WGBO

In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel gedaan tot wijziging van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit wetsvoorstel is nog niet aangenomen, maar kan voor belangrijke wijzigingen zorgen in de dagelijkse praktijk van bijna alle zorgaanbieders. Doel van het wetsvoorstel is de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken. Daarnaast wordt […]

Veel consumenten hebben geen idee welk bedrijf beschikt over hun persoonlijke data

Bijna 90 procent van de consumenten heeft geen idee wie of welke bedrijven over hun persoonlijke data beschikken. Bijna twee derde van de Nederlanders vertrouwt erop dat hun data veilig staat opgeslagen bij bedrijven, zonder er zelf moeite voor te doen. Dit blijkt uit een onderzoek van Gemalto onder 1.000 Nederlanders. Ook blijkt dat 40% […]

Autoriteit Persoonsgegevens presenteert Jaarverslag 2017: Meer aandacht voor privacy

Het jaar 2017 stond voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het teken van de aankomende nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AP investeerde in voorlichting aan organisaties en nadere Europese uitleg van de nieuwe regels. Daarnaast hield de AP toezicht op de naleving van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en rondde 200 […]

Wat houdt privacy by design in onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Nieuw in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is privacy by design. Dit houdt in dat organisaties al tijdens het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en systemen aandacht besteden aan maatregelen die de privacy verhogen. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met dataminimalisatie, wat inhoudt dat je zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt. Dus dat je alleen […]

Organisaties moeten functionaris voor gegevensbescherming online aanmelden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt op haar website dat organisaties hun functionaris voor de gegevensbescherming (FG) met een nieuw webformulier moeten aanmelden. Organisaties die hun FG al eerder hebben aangemeld bij AP moeten dat opnieuw doen. Als Power of 4 de functie van FG voor jouw zorgorganisatie (tijdelijk) vervult, dan doen wij dit voor je […]

In 2017 zijn 10.000 datalekken gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat het aantal datalekken in 2017 met ruim 70% is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2016 waren er totaal 5.849 meldingen van datalekken. In 2017 precies 10.009. De meeste datalekken zijn gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. De specialisten […]

Veel Nederlanders maken zich zorgen over hun persoonlijke gegevens op internet

Maar liefst 57% zegt bang te zijn dat persoonlijke gegevens op internet in verkeerde handen vallen. Privacy opgeven in ruil voor geld zien we duidelijk niet zitten. Dat blijkt uit onderzoek van The Choice Marketing Research in opdracht van Brainnet. Jonge Nederlanders hebben meer zorgen over hun online privacy dan 55-plussers. Bijna twee derde van […]

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen in Tweede Kamer

Op 13 maart is de uitvoeringswet AVG aangenomen in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.  Met deze uitvoeringswet vult Nederland de ruimte in die de AVG biedt om voor bepaalde regels en onderwerpen nationale keuzes te maken. De regering heeft voor […]