Veel Nederlanders maken zich zorgen over hun persoonlijke gegevens op internet

Maar liefst 57% zegt bang te zijn dat persoonlijke gegevens op internet in verkeerde handen vallen. Privacy opgeven in ruil voor geld zien we duidelijk niet zitten. Dat blijkt uit onderzoek van The Choice Marketing Research in opdracht van Brainnet. Jonge Nederlanders hebben meer zorgen over hun online privacy dan 55-plussers. Bijna twee derde van de mensen tot 45 jaar voelde zich het afgelopen jaar wel eens onveilig op internet, tegenover de helft van de senioren. Bijna één op de tien Nederlanders is daadwerkelijk al eens slachtoffer geworden van fraude met persoonsgegevens.

Nieuws over datalekken

Het onveilige gevoel wordt bij 56% van de Nederlanders aangewakkerd door spam in de mailbox. Advertenties op het scherm die zijn afgestemd op eerder surfgedrag stemmen ook bij veel mensen (44%) tot ongerustheid. Daarnaast leiden verhalen in de media over datalekken (40%), DdoS-aanvallen (39%) en hackers die actief zijn (37%) tot zorgen over privacy. “Wat opvalt is het vertrouwen in werkgevers als het om de bescherming van vertrouwelijke informatie gaat”, zegt Tjebbe van Oostenbruggen, directeur van Brainnet. “Meer dan helft van de medewerkers heeft geen idee waar zijn persoonlijke data wordt opgeslagen. Toch maakt ruim driekwart zich daarover geen enkele zorgen. Zij vertrouwen erop dat hun werkgever hier zorgvuldig mee omgaat.”

Wantrouwen tegenover bedrijven

De bereidheid om persoonlijke gegevens tegen een vergoeding te delen is niet groot. Iets meer dan een derde van de Nederlanders kan er nog wel mee leven als het om informatie, zoals aankoopgedrag in winkels (37%) of NAW-gegevens (34%) gaat. Dat percentage daalt hard, zodra er sprake is van financiële informatie (13%) of medische gegevens (18%). “Ook is er veel wantrouwen ten opzichte van sociale media bedrijven”, aldus Van Oostenbruggen. “Slechts 11% van de mensen heeft er vertrouwen in dat zij zorgvuldig omspringen met de privacy van klanten. Ook ten aanzien van Google, Apple en Microsoft is er wantrouwen. Nog geen kwart van de Nederlanders denkt dat hun persoonlijke gegevens in veilige handen zijn bij deze technologiebedrijven.”

Wachtwoorden

Een deel van de Nederlanders beschermt belangrijke documenten die zijn opgeslagen op de computer met een wachtwoord. De belastingaangifte bijvoorbeeld, die door 60% van de ondervraagden wordt verzegeld met een toegangscode. De helft van de Nederlanders doet dat ook met salarisgegevens. Cv’s, filmpjes en foto’s staan vaker zonder wachtwoord op een pc opgeslagen. Zo’n 40% maakt hier geen werk van. “Andere maatregelen tegen diefstal van persoonsgegevens zijn het doorhalen van het BSN-nummer op kopieën van een paspoort of een rijbewijs. Een derde van de ondervraagden doet dat steevast, blijkt uit het onderzoek. Daarnaast zegt 28% niet te accepteren dat locatiegegevens bij apps worden gedeeld en weigert een kwart het BSN-nummer te delen als daar door iemand om wordt gevraagd, als onderdeel van een borg bijvoorbeeld.”

Nieuwe privacywetgeving

Veel Nederlanders weten nog niet dat er in mei een nieuwe Europese privacywet wordt ingevoerd, de AVG. Maar 22% kent de wet en weet wat er ongeveer gaat veranderen. “De helft van de ondervraagden zegt in eerste instantie van de AVG gehoord te hebben, zonder te weten wat de nieuwe wet precies betekent. Best veel, dachten wij. Maar toen we gingen doorvragen bleek 44% van deze groep bij nader inzien de AVG toch niet te kennen”, zegt Van Oostenbruggen. De nieuwe privacywet is al over anderhalve maand een feit. Er moet dus nog flink worden geïnvesteerd in voorlichting. De helft van de Nederlanders verwacht door de strengere wetgeving overigens wel meer regie te krijgen over persoonlijke gegevens.

Top 3 meest privacygevoelige gegevens
1. Medische gegevens (80% wel privacygevoelig)
2. Burgerservicenummer (79%)
3. Bankrekeningnummer (76%)

Top 3 minst privacygevoelige gegevens
1. Geloofsovertuiging (49% niet privacygevoelig)
2. Nationaliteit (44%)
3. Etnische achtergrond (41%)

Informatiebeveiliging op orde?

Heb jij als zorgorganisatie de (online) informatiebeveiliging in jouw organisatie op orde, zodat cliënten een goed gevoel hebben bij het achterlaten van hun gegevens? De specialisten van Power of 4 helpen je er graag bij.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van N=1025 werkzame Nederlanders van 25 jaar en ouder in februari 2018. De resultaten zijn herwogen naar de verdeling binnen de werkzame beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (CBS 2017).

Bron: Brainnet