Veel consumenten hebben geen idee welk bedrijf beschikt over hun persoonlijke data

Bijna 90 procent van de consumenten heeft geen idee wie of welke bedrijven over hun persoonlijke data beschikken. Bijna twee derde van de Nederlanders vertrouwt erop dat hun data veilig staat opgeslagen bij bedrijven, zonder er zelf moeite voor te doen. Dit blijkt uit een onderzoek van Gemalto onder 1.000 Nederlanders. Ook blijkt dat 40% van de ondervraagde consumenten zich veiliger voelt door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Recht op inzage

Consumenten verwachten dat de overheid en daarmee de AVG-wetgeving zich richt op het recht om vergeten te worden (32%) en het recht op transparantie over hoe bedrijven persoonsgegevens gebruiken (31%). Voor slechts 11% is eenvoudige toegang tot gegevens relevant, terwijl 25% van de Nederlandse consumenten een volledig overzicht van bewaarde persoonsgegevens bij bedrijven wil kunnen inzien. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorziet hierin. Deze nieuwe wet geeft consumenten meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ze hebben het recht om bedrijven te vragen welke gegevens zij van hen hebben. Ze mogen ook vragen deze gegevens in te zien.

Nadenken over data

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek vindt Dirk Geeraerts, Identity and Data Protection Expert bij Gemalto dat bedrijven goed moeten nadenken over de data waarover ze beschikken. “Met het oog op de AVG  moeten ze de data goed beveiligen met encryptie en andere methodes zoals authenticatie. Daarnaast moeten bedrijven ervoor zorgen dat consumenten gebruikmaken van de aangeboden beveiligingsmaatregelen.”

Werk je in een zorgorganisatie en wil je advies over informatiebeveiliging? Neem dan contact op met Power of 4.