Organisaties moeten functionaris voor gegevensbescherming online aanmelden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt op haar website dat organisaties hun functionaris voor de gegevensbescherming (FG) met een nieuw webformulier moeten aanmelden. Organisaties die hun FG al eerder hebben aangemeld bij AP moeten dat opnieuw doen. Als Power of 4 de functie van FG voor jouw zorgorganisatie (tijdelijk) vervult, dan doen wij dit voor je en hoef jij niets te doen. Heb je zelf een FG in dienst? Dan meld je zelf (opnieuw) de FG aan. Een FG is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op het toepassen en naleven van de privacywetgeving. FG-aanmeldingen die niet via het online aanmeldingsformulier zijn gedaan, komen na 25 mei 2018 te vervallen. Doe het dus bijtijds!

Waarom een functionaris voor gegevensbescherming (FG)?

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, kunnen organisaties verplicht zijn een FG aan te stellen. Een FG is in drie situaties verplicht:

  • Voor overheidsinstanties en publieke organisaties, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken.
  • Voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld profilering van mensen voor het maken van risico-inschattingen, cameratoezicht en monitoring van iemands gezondheid via wearables.
  • Voor organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is. Voor zorgorganisaties is een FG dus verplicht. Power of 4 kan deze rol (tijdelijk) voor je vervullen. Neem hiervoor contact met ons op.

Een organisatie kan ook vrijwillig een FG aanstellen. Dat is bijvoorbeeld aan te raden voor bedrijven die overheidstaken uitvoeren, zoals energiebedrijven, woningcorporaties en openbaarvervoerbedrijven. Voor de vrijwillig aangestelde FG gelden dezelfde regels als voor de verplichte FG. Bijvoorbeeld als het gaat om de professionaliteit en het takenpakket van de FG. Ook een vrijwillig aangestelde FG moet bij de AP worden aangemeld via het online aanmeldingsformulier ().

Waarom je FG (opnieuw) aanmelden?

De AVG stelt andere eisen aan het aanstellen en het aanmelden van een FG dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AP heeft op grond van de AVG aanvullende informatie nodig over de FG. Bijvoorbeeld of er sprake is van een verplichte of van een vrijwillige FG. Om die complete informatie te krijgen, moeten FG’s aangemeld worden met het online aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Alle FG-aanmeldingen die niet via dit online formulier zijn gedaan, komen per 25 mei 2018 te vervallen.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens