Privacy gaat iedereen wat aan

Consumenten zijn zich nog te weinig bewust van hun privacy rechten, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Terwijl er op dit gebied veel verandert. Over een paar maanden geldt een nieuwe Europese privacywet. Daarom is de AP vandaag gestart met de voorlichtingscampagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’. Bedrijven en overheden moeten straks meer duidelijkheid geven over welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoelang. De consument krijgt meer privacy rechten. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Europese privacywet gaat 25 mei in. Het vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. De AP geeft  handige tips op de campagnewebsite www.hulpbijprivacy.nl. De AP verwijst naar deze site via onder meer radiospots en advertenties in vakbladen. Ook geeft de AP ‘offline’ voorlichting door deel te nemen aan beurzen en evenementen. Zorginstellingen die ondersteuning nodig hebben bij het toekomst- en privacybestendig maken van hun organisatie kunnen ook contact opnemen met de specialisten van Power of 4.

Geen duidelijke voorwaarden

Consumenten bepalen straks zelf wie welke informatie waarvoor gebruikt, stelt Wolfsen. Zo mogen bedrijven in de toekomst geen data meer verkopen zonder nadrukkelijke toestemming van de consument. Wil een zoekmachine persoonsgegevens doorverkopen aan andere bedrijven, dan moet het eerst om toestemming vragen. Het bedrijf mag dit niet ergens tussen een lange lijst met voorwaarden vermelden. De consument moet per “doel” kunnen aangeven of hij hier toestemming voor geeft of niet.

Kosteloos gegevens inzien en overzetten

Bedrijven moeten registreren waar consumenten toestemming voor hebben gegeven. Informatie over welke gegevens bij een organisatie bekend zijn, kan een consument vanaf eind mei kosteloos opvragen. Voorheen moest je hiervoor soms betalen. Aleid Wolfsen: “Het is je recht om die gegeven in te kunnen zien. Voor het recht op inzage mag een organisatie geen kosten in rekening brengen.” Daarnaast kunnen consumenten aan bedrijven vragen hun persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je naar een andere zorginstelling gaat.

Informatie laten verwijderen

Je kunt (zorg)organisaties na verloop van tijd vragen je persoonlijke gegevens weer te verwijderen. Dat kan gewoon door een mail te sturen. Dit recht op vergetelheid was er nu ook al, maar wordt uitgebreid. Je kunt straks eisen dat alle partijen die jouw gegevens van de organisatie ontvangen hebben, dit moeten verwijderen.

Klacht indienen

Geven organisaties geen gehoor aan de oproep van een consument om hun gegevens te verwijderen, dan kan de consument een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voorheen werd er alleen wat met een klacht gedaan als het veel mensen betrof of de schade extreem was. “Straks gaat elke klacht behandeld worden, hiervoor krijgen wij extra rechten”, zegt Aleid Wolfsen.

Hogere boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of bedrijven en overheden zich aan de privacywetgeving houden. Vanaf 25 mei 2018 heeft de toezichthouder extra rechten. Zo mag het hoge boetes opleggen als organisaties onzorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. De AP krijgt meer verantwoordelijkheden en groeit daarom snel. In mei zal de AP zijn uitgebreid van 75 naar ongeveer 150 medewerkers. Veel van de nieuwe medewerkers zullen klachten behandelen. Ook is personeelsuitbreiding nodig voor een goede samenwerking met Europa.

Bron: AP en NOS