Onze expertise

Dienstverlening Power of 4

Wij hebben uitgebreide kennis van en ervaring met privacy- en gezondheidswetgeving. Dit passen wij toe bij organisaties in de gehandicaptenzorg, welzijnszorg, ouderenzorg en GGZ. Onze belangrijkste diensten zijn:

Onze juristen zoeken oplossingen voor uw privacyvraagstukken. Wij helpen u ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan relevante privacy- en zorgwetgeving. Ook adviseren wij over privacybeleid en helpen bij de implementatie. 

Wij beoordelen uw verwerkersovereenkomsten en ondersteunen bij onderhandelingen met leveranciers. Ook adviseren wij bij samenwerkingsverbanden met andere organisaties, gemeenten of onderzoekspartijen en stellen passende overeenkomsten op.

Onze gecertificeerde privacy specialisten geven invulling aan de functie Functionaris Gegevensbescherming. Dit op tijdelijke- of deeldtijdbasis.

Power of 4 heeft een register van verwerkingsactiviteiten ontwikkeld die voldoet aan alle wettelijke eisen. Dit register biedt ook additionele functionaliteit en is een goed hulpmiddel bij de uitvoering van DPIA’s en de opvolging daarvan.

Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers weten wat er van hun verwacht wordt op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Power of 4 biedt middelen en ondersteuning om ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is van het onderwerp en problemen op de juiste manier worden afgehandeld.

Wij richten voor u het meldpunt datalekken in. Hiermee zorgen wij ervoor dat datalekken herkend worden en op de juiste manier worden opgevolgd. Wij zorgen ervoor dat datalekken tijdig gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien gewenst nemen wij het gehele meldings- en afhandelingsproces voor datalekken van u over. 

Wij voeren de vaak wettelijk verplichte DPIA’s voor u uit. Wij geven inzicht in de privacyrisico’s die u loopt en adviseren over de maatregelen die u moet treffen om deze risico’s op te lossen of te beperken.

Wij beoordelen de status van uw informatieveiligheid volgens de NEN7510 norm. Hierbij geven wij advies over de organisatorische inrichting en invulling van de beveiligingsfunctie.