Onze expertise

Privacy Impact Assessment
Met een Privacy Impact Assessment (PIA) beoordelen wij het effect van de verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Hiermee geven wij inzicht in de gegevensverwerkingen en de risico’s en wij adviseren over de maatregelen om de risico’s op te lossen of te beperken.

 

Privacy advies
Onze juridische adviseurs denken graag mee met uw privacyvraagstukken. Ook adviseren zij over een gerichte aanpak om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
en relevante zorgwetten.

 

Datalekken_groenMeldpunt datalekken
Wij beoordelen of sprake is van een datalek en melden dit voor onze klanten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij adviseren wij over de verdere afhandeling van het incident, zoals het treffen van maatregelen en de communicatie aan betrokkenen en andere belanghebbenden.

 

Verwerkersovereenkomsten
Wij beoordelen uw huidige verwerkersovereenkomsten. Wij ondersteunen bij eventuele aanpassingen en onderhandelingen met leveranciers. Ook stellen wij een standaard verwerkersovereenkomst op die voldoet aan alle wettelijke eisen.

 

Veilig_Gebruik_Social_Media_groenBewustwording en communicatie
Medewerkers spelen een cruciale rol bij het zorgvuldig omgaan met privacy. Met onze gestructureerde en persoonlijke communicatieaanpak helpen wij om privacy en informatiebeveiliging op de juiste manier onder de aandacht te brengen bij medewerkers, cliënten en verwanten.

 

Informatieveiligheid
Wij beoordelen met een interne audit de status van uw informatieveiligheid volgens de NEN7510 norm. Onze specialisten geven deskundig advies over de organisatorische inrichting en invulling van de beveiligingsmaatregelen.

 

Verwerkingsregister
Wij bieden een hulpmiddel waarmee je eenvoudig alle wettelijke verplichte informatie vastlegt. Hiermee kun je aantonen dat de organisatie aan de privacywetgeving voldoet. Dit register is zo ontwikkeld dat het ook geschikt is voor andere privacy compliance activiteiten.

 

Implementatie privacywetgeving
Wij hebben een duidelijke en gestructureerde aanpak voor de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming in zorgorganisaties. Hierbij houden wij ook rekening met privacyaspecten van relevante zorgwetten.

 

Functionaris Gegevensbescherming
Wij vervullen de rol functionaris gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming houdt onder andere toezicht op het naleven van privacywetgeving. Hij is aanspreekpunt voor medewerkers, cliënten, verwanten en andere belanghebbenden, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens.