MELDPUNT DATALEKKEN

MELDPUNT DATALEKKEN

Wij beoordelen of sprake is van een datalek en melden dit voor onze klanten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is sprake van een datalek als bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Bepaalde datalekken moeten binnen 72 uur gemeld worden aan de Autoriteit persoonsgegevens. Wij adviseren onze klanten over de verdere afhandeling van het beveiligingsincident. Denk hierbij aan de maatregelen die genomen moeten worden om zo’n incident in de toekomst te voorkomen en aan de communicatie naar betrokkenen en belanghebbenden.