Nieuws

Het verwerkingsregister onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht zorgorganisaties om een verwerkingsregister op te zetten. Dit is een interne administratie van alle verwerkingen van persoonsgegevens die je als organisatie uitvoert. Deze registerplicht is eigenlijk de opvolger van de huidige meldplicht onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Belangrijke vraag is natuurlijk wat de verschillen zijn en hoe je een goed verwerkingsregister opzet. Power of 4 heeft een tool ontwikkeld, waarmee zorgorganisaties op praktische wijze hun verwerkingsregister kunnen vullen. Verschillen In het verwerkingsregister moet je vastleggen…

Read More
Verwijderen

Nederlanders gaan massaal gebruikmaken van rechten nieuwe privacywet

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft burgers onder meer uitgebreider recht om al hun persoonlijke gegevens in te zien, te verwijderen en om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren. Uit het onderzoek van accountantskantoor KPMG ‘Op weg naar 25 mei 2018’ blijkt dat minder dan 20% van de Nederlanders bekend is met de nieuwe privacywetgeving en de rechten die daaruit voortkomen. Eenmaal op deze rechten gewezen, geeft maar liefst 80% van de Nederlanders aan in actie te willen…

Read More
Meldplicht datalekken

Meldplicht datalekken onder de AVG is iets complexer

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook een meldplicht datalekken opgenomen. Er zijn veel gelijkenissen met de meldplicht onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar er zijn ook belangrijke verschillen. Op dit moment is het voor organisaties lastig om te bepalen of sprake is van een datalek. Als het antwoord ‘ja’ is, is de voglende vraag of je het lek moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Onder de AVG lijkt dit nog minder eenvoudig te worden. Een gedegen…

Read More
Privacy gaat iedereen wat aan

Privacy gaat iedereen wat aan

Consumenten zijn zich nog te weinig bewust van hun privacy rechten, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Terwijl er op dit gebied veel verandert. Over een paar maanden geldt een nieuwe Europese privacywet. Daarom is de AP vandaag gestart met de voorlichtingscampagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’. Bedrijven en overheden moeten straks meer duidelijkheid geven over welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoelang. De consument krijgt meer privacy rechten. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Europese privacywet gaat…

Read More
Gegevensbescherming

Hoe staat het met de gegevensbescherming in jouw organisatie?

Zondag 28 januari was het de Dag van de Privacy. Een goed moment voor zorginstellingen om te kijken hoe het staat met de gegevensbescherming van cliënten en medewerkers. Over slechts enkele maanden is het al zover, dan treedt de nieuwe privacywet in werking. Organisaties, dus ook zorginstellingen moeten dan aan nieuwe regels voldoen, op straffe van fikse boetes. Waar gaat er precies veranderen en waar moet je als instelling om denken? Hoe ver ben je in jouw organisatie met het…

Read More

Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de belangrijkste bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in een handleiding toegelicht. Op 25 mei 2018 is deze AVG van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt. In het bijzonder voor hen die hun organisatie willen voorbereiden op de eisen van de nieuwe verordening. Omdat de Verordening een Europese wet is die door de Europese toezichthouder(s) en de Europese rechter nader wordt…

Read More

Autoriteit Persoonsgegevens breidt directie uit voor AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vier nieuwe directeuren aangesteld om zich voor te bereiden op de nieuwe Europese privacywetgeving. De AP voert aan dat de invoering van deze Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) vanaf 25 mei 2018 tot ingrijpende veranderingen leidt voor de bescherming van persoonsgegevens. Dus ook voor het toezicht en de toezichthouder. Tot nu toe vormden Aleid Wolfsen (voorzitter) en Wilbert Tomesen het college van de AP. Bas den Hollander was al eerder aangesteld als algemeen directeur (a.i).

Read More

Zet tijdig verwerkingsregister op!

De meeste Europese consumenten willen graag gebruikmaken van de mogelijkheden die de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt. Zij zeggen dat zij hun persoonlijke data bij organisaties willen inzien, corrigeren of verwijderen. Dit blijkt uit onderzoek van softwareleverancier Pegasystems Inc. Organisaties moeten aan dit soort verzoeken kunnen voldoen. Een verwerkingsregister helpt je hierbij adequaat. De specialisten van Power of 4 bieden met hun verwerkingsregister een handig hulpmiddel, waarmee je eenvoudig alle wettelijke verplichte informatie vastlegt. Zo  kun je aantonen dat…

Read More

Verdubbeling aantal meldingen datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt een stijgend aantal meldingen van datalekken. In de eerste negen maanden van 2017 kreeg AP 7.436 meldingen dat persoonlijke informatie in verkeerde handen was gekomen. Dit komt neer op zo’n dertig meldingen per dag, ongeveer twee keer zo veel als in dezelfde maanden in 2016. De AP weet niet of de stijging van het aantal meldingen ook betekent dat het aantal datalekken zelf is toegenomen. “Er zijn ook datalekken die niet gemeld worden. Dat is veel ernstiger,…

Read More

Zorg voor een veilig wachtwoord

Een goed en veilig wachtwoord voor al je accounts verzinnen, is lastig, maar wel belangrijk voor je eigen privacy. Veel mensen nemen uit gemakzucht een simpele sleutelcode die erg gemakkelijk te kraken is. Internetbeveiliger SplashData maakt elk jaar een internationaal overzicht met de allerslechtste en veelgebruikte wachtwoorden. De winnaar in 2017 is dezelfde als voorgaande jaren. Dit is namelijk ‘123456’. Op de tweede plaats staat ‘password’ en op de derde plek ‘12345678’. Dit overzicht laat zien, dat privacy nog niet…

Read More