Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) steekproefsgewijs controles uit. Zij kijkt dan of vereisten uit de privacywetgeving door organisaties worden nageleefd. De meest recente controle vond plaats bij 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars en richtte zich op de aanwezigheid van een functionaris voor gegevensbescherming (FG) en de bereikbaarheid van de FG. Eerste bevindingen onder de maat Uit de eerste controle bleek dat twee ziekenhuizen nog geen FG hadden aangemeld bij de AP.…