In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel gedaan tot wijziging van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit wetsvoorstel is nog niet aangenomen, maar kan voor belangrijke wijzigingen zorgen in de dagelijkse praktijk van bijna alle zorgaanbieders. Doel van het wetsvoorstel is de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken. Daarnaast wordt duidelijker geregeld wie inzage hebben in het cliëntendossier, met name na het overlijden van de cliënt. Belangrijkste wijzigingen WGBO De belangrijkste voorgestelde wijzigingen gaan over:…