Archive

AP is sterke toezichthouder

Autoriteit Persoonsgegevens presenteert Jaarverslag 2017: Meer aandacht voor privacy

Het jaar 2017 stond voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het teken van de aankomende nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AP investeerde in voorlichting aan organisaties en nadere Europese uitleg van de nieuwe regels. Daarnaast hield de AP toezicht op de naleving van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en rondde 200 onderzoeken af. Bescherming van persoonsgegevens is noodzaak Aleid Wolfsen, voorzitter AP: “Er is nu veel meer aandacht in de samenleving voor het onderwerp privacy. Aandacht…

Read More
Privacy by design

Wat houdt privacy by design in onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Nieuw in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is privacy by design. Dit houdt in dat organisaties al tijdens het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en systemen aandacht besteden aan maatregelen die de privacy verhogen. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met dataminimalisatie, wat inhoudt dat je zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt. Dus dat je alleen gegevens verwerkt, die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Het in een vroeg stadium onderkennen van de privacy risico’s van een product of…

Read More
Online aanmelden

Organisaties moeten functionaris voor gegevensbescherming online aanmelden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt op haar website dat organisaties hun functionaris voor de gegevensbescherming (FG) met een nieuw webformulier moeten aanmelden. Organisaties die hun FG al eerder hebben aangemeld bij AP moeten dat opnieuw doen. Als Power of 4 de functie van FG voor jouw zorgorganisatie (tijdelijk) vervult, dan doen wij dit voor je en hoef jij niets te doen. Heb je zelf een FG in dienst? Dan meld je zelf (opnieuw) de FG aan. Een FG is iemand…

Read More
Datalekken

In 2017 zijn 10.000 datalekken gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat het aantal datalekken in 2017 met ruim 70% is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2016 waren er totaal 5.849 meldingen van datalekken. In 2017 precies 10.009. De meeste datalekken zijn gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. De specialisten van Power of 4 kunnen zorgorganisaties adviseren over informatieveiligheid en privacy bewustzijn om het aantal datalekken in de toekomst te beperken. Bekendheid neemt toe Voorzitter…

Read More