Archive

Persoonlijke gegevens op internet

Veel Nederlanders maken zich zorgen over hun persoonlijke gegevens op internet

Maar liefst 57% zegt bang te zijn dat persoonlijke gegevens op internet in verkeerde handen vallen. Privacy opgeven in ruil voor geld zien we duidelijk niet zitten. Dat blijkt uit onderzoek van The Choice Marketing Research in opdracht van Brainnet. Jonge Nederlanders hebben meer zorgen over hun online privacy dan 55-plussers. Bijna twee derde van de mensen tot 45 jaar voelde zich het afgelopen jaar wel eens onveilig op internet, tegenover de helft van de senioren. Bijna één op de…

Read More
Uitvoeringswet aangenomen

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen in Tweede Kamer

Op 13 maart is de uitvoeringswet AVG aangenomen in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.  Met deze uitvoeringswet vult Nederland de ruimte in die de AVG biedt om voor bepaalde regels en onderwerpen nationale keuzes te maken. De regering heeft voor een beleidsneutrale uitvoering gekozen. Dat wil zeggen dat als de verordening ruimte laat voor nationale keuzes de bestaande regels (Wbp) zoveel mogelijk ongewijzigd worden overgenomen.…

Read More