Archive

Focus

Nederlandse zorgbestuurders zien de AVG met vertrouwen tegemoet

Ongeveer driekwart van de ondervraagde zorgbestuurders heeft aangegeven een adequaat plan te hebben voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit meldt EY vanuit onderzoek en een ronde tafel bijeenkomst over AVG in de zorg. Dit betekent ook dat een kwart van de ondervraagden nog niet beschikt over een plan, waarmee aan de AVG wetgeving wordt voldaan. Deze laatste groep kan altijd terecht bij de specialisten van Power of 4 voor ondersteuning bij het privacy- en toekomstbestendig maken…

Read More

Het verwerkingsregister onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht zorgorganisaties om een verwerkingsregister op te zetten. Dit is een interne administratie van alle verwerkingen van persoonsgegevens die je als organisatie uitvoert. Deze registerplicht is eigenlijk de opvolger van de huidige meldplicht onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Belangrijke vraag is natuurlijk wat de verschillen zijn en hoe je een goed verwerkingsregister opzet. Power of 4 heeft een tool ontwikkeld, waarmee zorgorganisaties op praktische wijze hun verwerkingsregister kunnen vullen. Verschillen In het verwerkingsregister moet je vastleggen…

Read More
Verwijderen

Nederlanders gaan massaal gebruikmaken van rechten nieuwe privacywet

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft burgers onder meer uitgebreider recht om al hun persoonlijke gegevens in te zien, te verwijderen en om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren. Uit het onderzoek van accountantskantoor KPMG ‘Op weg naar 25 mei 2018’ blijkt dat minder dan 20% van de Nederlanders bekend is met de nieuwe privacywetgeving en de rechten die daaruit voortkomen. Eenmaal op deze rechten gewezen, geeft maar liefst 80% van de Nederlanders aan in actie te willen…

Read More
Meldplicht datalekken

Meldplicht datalekken onder de AVG is iets complexer

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook een meldplicht datalekken opgenomen. Er zijn veel gelijkenissen met de meldplicht onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar er zijn ook belangrijke verschillen. Op dit moment is het voor organisaties lastig om te bepalen of sprake is van een datalek. Als het antwoord ‘ja’ is, is de voglende vraag of je het lek moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Onder de AVG lijkt dit nog minder eenvoudig te worden. Een gedegen…

Read More