Archive

Nieuw besluit met impact voor zorgaanbieders

In de Staatscourant van 28 november heeft de minister van Justitie, F.B.J. Grapperhaus, een nieuw besluit gepubliceerd. Dit besluit gaat over functionele, technische en organisatorische maatregelen bij elektronische gegevensverwerking door en tussen zorgaanbieders. Allereerst zijn zorgaanbieders met een elektronisch uitwisselingssysteem verplicht om per 1 januari 2018 een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Ten tweede is de norm NEN 7510-‘Informatiebeveiliging in de zorg’ herzien. Ook deze herziene norm treedt op 1 januari 2018 in werking. Wat betekent dit voor zorgaanbieders? Iedereen…

Read More

Uitvoeringswet gegevensbescherming naar Kamer

Op woensdag 13 december is de wet van minister Dekker (Rechtsbescherming) bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet geeft uitvoering aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Doel van deze Europese verordening is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens. Ook bevordert het vrij verkeer van gegevens binnen de Europese Unie. De verordening treedt op 25 mei 2018 in werking. Op hetzelfde tijdstip moet deze uitvoeringswet in werking treden. De huidige Wet bescherming persoongegevens (Wbp) wordt dan ingetrokken.…

Read More