Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Vanaf dat moment verandert er veel op het gebied van privacywetgeving. De Wet Bescherming Persoonsgegevens, de belangrijkste privacywet van Nederland, wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet legt zwaardere verplichtingen op aan organisaties voor het verwerken van persoonsgegevens. Met name voor zorgorganisaties verandert er veel omdat zij veel bijzondere (gezondheids)gegevens verwerken. Om deze reden zijn zij op grond van de AVG verplicht een functionaris gegevensbescherming aan…