De Autoriteit Persoonsgegevens heeft scholen opgeroepen zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal van leerlingen. In een brief gericht aan de onderwijskoepels benadrukt de Autoriteit Persoonsgegevens¬† dat toestemming van leerlingen noodzakelijk is voordat beeldmateriaal van leerlingen mag worden gepubliceerd. Ook dienen scholen passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om het beeldmateriaal te beschermen, om verlies en onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt tevens de zwaardere eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt aan het geven en intrekken…