De wet cliëntenrechten elektronische verwerking van gegevens regelt de elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. Op grond van deze wet moeten cliënten toestemming geven voordat gegevensuitwisseling plaatsvindt. Deze toestemming is gespecificeerd per (categorie) zorgverlener en categorie gegevens. Ook moeten cliënten op voorhand door zorgaanbieders worden geïnformeerd over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling. De wet cliëntenrechten kent ook enkele specifieke bepalingen over het inzagerecht van cliënten. Cliënten mogen kosteloos elektronisch inzage in het dossier krijgen en een elektronisch afschrift van…